98-9394223559+

 

زبان زندگی

ارتباط بدون خشونت

زبان زندگی

معرفی زبان زندگی

ویدئوها

آنچه از زبان زندگی یاد می گیریم ...

تولیدات

شامل کتابها ، پوسترها، سی دی و دیگر وسایل کمک آموزشی

منابع آموزشی

شامل شعر، داستان ، مقاله و ...

سخن نخست

زندگی زیباست ، زیباست . آنقدر زیباست این بی بازگشت که دوست داریم زندگیش کنیم تمام و کمال.

زندگی برایمان ارزش است . دوست داریم زندگی مان را غنی کنیم و بر کیفیتش بیفزایم و در غنی سازی زندگی عزیزمان هم سهیم باشیم . سهیم شدنمان در غنی سازی زندگی دیگران با ترک تعصب است وتلاش کردن در جهت تعلیم و تربیت خود و دیگران . تلاش می کنیم خودمان تغییری شویم که در دنیا جستجویش می کنیم و از عزیزانمان دعوت می کنیم که در مسیر رشد ، تعالی و تغییر خود به ما بپیوندند تا در سایه وحدت به صلح جهانی برسیم.

سفر درونی خود را در جهت تغییر با شناخت خود که همان مبدأ سفر است آغاز می کنیم و به اهداف خود می اندیشیم که غایت است و مقصد سفر . به چگونگی سفر می اندیشیم و تهیه ابزارش . راه را آموزش می دانیم و شرطش را صبر .آرزوی مان داشتن قلبی است صاف چون دُر و زندگی کردن مبتنی بر آرزوهای مان . یعنی تطابق کردار ، گفتار و پندارمان.

کتابهای ما

فرایند ان. وی. سی

مشاهده

مشاهده دقیق آنچه در یک موقعیت اتفاق می‌افتد. مشاهده دقیق گفته‌ها، شنیده‌ها و رفتارها فارغ از این که به زندگی ما غنای بیشتری می‌دهند یا نمی‌دهند؟ نکته مهم بیانِ دقیق مشاهدات بدون هرگونه قضاوت و ارزیابی است -خیلی ساده فقط بگوییم چه چیز را مشاهده می‌کنیم خواه آنچه را مشاهده می‌کنیم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم.

بیان احساس

احساس خودمان را از آنچه مشاهده کرده‌ایم بیان می‌کنیم. آیا رنجیده‌ایم، ترسیده‌ایم، خوشحالیم، متعجبیم، عصبانی هستیم یا... ؟

درک نیاز

مشخص می‌کنیم علت احساسی که بیان کرده‌ایم، کدام یک از نیازهای ما است.

تقاضا

تقاضای مشخصی را برای تحقق نیازمان ارائه می کنیم

تازه های خواندنی

ویدئوها

در بخش ويديوها در سه زير مجموعه‌ی فيلم ، انيميشن و صوتي سعی می کنيم توليدات صوتی و تصويری بين‌المللی با زيرنويس و توليدهای داخلی را که می توانند به يادگيری و مرتبط شدن با الگوی ارتباط بدون‌ خشونت کمک کنند، معرفی کنيم. همه‌ ی محصولات در يوتيوپ و آپارات قابل دسترسی است.