98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فرهنگ صلح در مدارس

 
صلح در جهان از مدارس آغاز می شود.
 
 
Kirsten Kristensen
 
کریستن کریستنسن، مربی رسمی ارتباط بدون خشونت، با همکاری کمپانی فیلم سازی Filmkompagniet، پنج فیلم درباره ی چگونگی تسهیل فرهنگ صلح در مدارس با استفاده از روش ارتباط بدون خشونت تهیه کرده است. این فیلم ها می توانند برای همه کسانی است که علاقمند به استفاده از الگوی ارتباط بدون خشونت هستند، مورد استفاده قراربگیرند. 
 
به همراه این پنج فیلم، مطالب تکمیلی دیگری نیز برای استفاده در دسترس قرار گرفته است:
 


پنج فیلم عبارتند از :
 
فیلم اول - پشت هرعملی نیازی است
معرفی ارتباط بدون خشونت درمدارس. دراین فیلم معلم پیش دبستانی در مورد تجربه خود از به کارگیری الگوی ارتباط بدون خشونت و تاثیر آن در محیط اجتماعی کلاس صحبت می کند. همچنین اختلاف دو کودک پیش دبستانی نشان داده می شود. 
 
 

فیلم دوم - از اختلاف تا ارتباط
چگونگی استفاده معلم از چهار جزء ارتباط بدون خشونت (مشاهده، احساس، نیاز و تقاضا) برای حل یک اختلاف را به نمایش می گذارد.
 
 
 
 
فیلم سوم – پذیرش مسئولیت احساس خودم
 صحنه های فیلم یک ادامه می یابد و نشان می دهد که چگونه کارت های احساس و نیاز به کودکان کمک می کند تا احساس ها و نیازهای خود را در یک اختلاف توصیف کنند.
 
 
 
 
فیلم چهارم - همدلی با دیگران، درک دیگران. 
در این فیلم کودکان سعی می‌کنند احساس ها و نیازهای دیگران را حدس بزنند و از اختلاف درس‌های بیشتری بگیرند.
 
 
 
 
فیلم پنجم - از خشم تا همدلی، مونا و محمد.
 محمد از کلاس ششم و معلمش مونا می گویند که چگونه گفتگوی آنها در مورد احساس ها و نیازها به آنها کمک کرد تا خشم خود را درک کنند و با خود همدلی کنند.