98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

   معرفی الگوی ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی

 

این کلیپ مروری اجمالی بر الگوی ارتباط بدون خشونت می‌نماید. هسته‌ی اصلی این نوع ارتباط بر این باور است که همه‌ی انسان‌ها ظرفیت محبت و همدلی را دارند. زمانی رفتارهای آسیب زننده را به کار می‌بریم که راهبردهای مؤثرتری را نیابیم. الگوی ارتباط بدون خشونت به ما می‌آموزد چگونه با خودمان و دیگران به روش محبت‌آمیزی مرتبط شویم و ابراز صادقانه و شنیدن همدلانه را تمرین کنیم

. 

 

 

https://www.aparat.com/v/JwLSv

https://www.youtube.com/watch?v=BT-KOtqD5ug