98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دعایی برای شادی

 

من تصمیم گرفته‌ام که شادی اولویتم باشد

من شادی را در هر شرایطی انتخاب می‌کنم

من برای شادی همه نوع بشر تلاش می‌کنم

من مسئولیت کامل زندگی‌ام را می‌پذیرم

من علت‌های بدبختی‌ام را ترک می‌کنم

من خود را از باورهای مخرب رها خواهم ساخت

من خود را با صداقت، اصالت و شفافیت ابراز می‌کنم

من قضاوت کردنِ خودم، دیگران و جهان را متوقف می‌کنم

من اشتباه‌های خود و دیگران را می‌بخشم

من هیجان‌های سودمند را پرورش می‌دهم

من هیجان‌های مخرب را رها می‌کنم

من ‌می‌دانم که چگونه به اشتباهاتم و بدبختی‌هایم بخندم

من در زمان حال زندگی می‌کنم

من برای شادی و عشق قلبم را می‌گشایم

من با مهربانی، شکیبایی و سخاوت ارتباط برقرار می‌کنم

من از فراوانی جهانی لذت می‌برم

من از زیبایی طبیعت شگفت‌زده می‌شوم

 

http://www.wisdomlight.org/T-happiness-english.html