98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ارتباط بدون‌خشونت، زبان زندگی: نمونه ای از تاثیر این الگو در ارتباطات

 

به کارگیری الگوی ارتباط بدون‌خشونت چگونه می‌تواند در ارتباطات ما تاثیر بگذارد؟ در این انیمشین یک تجربه‌ی فردی از شیوه‌ی مکالمه قبل و بعد از یادگیری این الگو مطرح شده است.

 

 

 

https://www.aparat.com/v/XFMuc

https://www.youtube.com/watch?v=p4xlV7CgXRY